URK HELPT STRAATKINDEREN IN RIO DE JANEIRO

Op DV zaterdag, 14 september wordt in het Wilhelminapark weer de jaarlijkse Gezinsdag voor het evangelisatiewerk onder de straatkinderen in Rio de Janeiro gehouden. Er zijn diverse doe-  en kijkactiviteiten in het park en er is van alles te koop, waaronder vis, patat en/of andere snacks.

De opbrengst is bestemd voor het werk van oud-Urker schooljuf Janneke Galvão-Hulst onder de kinderen in Rio de Janeiro.  Ze doet dit werk in de krottenwijken van Rio nu al weer 25 jaar (!). Kinderen die opgroeien in een wereld van drugs, prostitutie, alcohol en geweld worden met Gods Woord in aanraking gebracht. Hen wordt een helpende hand toegestoken.

Om dit werk in 2019 en volgende jaren mogelijk te maken, wordt ook dit jaar in het Wilhelminapark een dag voor het gehele gezin georganiseerd, op DV 14 september. Jong en oud worden van harte uitgenodigd deze dag te bezoeken.