Vragen wijkcontactgroep juni 2018

Vragen voor de wijkcontactgroepen, ten aanzien van het Heilig Avondmaal.

 

 1. “Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt”, Matt. 8 : 8.
 2. Vindt u dat dit een teken van geloof is? Hoe dan?
 3. Hoe beleeft u dat voor uzelf?
 4. Wat zou u zeggen tegen iemand die dit zo ervaart en daarom niet aan het
 5. Avondmaal durft?

 

 1. Zie Galaten 2 : 16 en 3 : 11.

Waarom is Paulus daar zo scherp in, dat niemand gerechtvaardigd wordt uit

de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Christus?

 

 1. Waarom zouden we nog goede werken moeten doen, als we er de

zaligheid, of een stukje daarvan, toch niet mee kunnen verdienen?

Zie bv. Zondag 24.

 

 1. Als Christus in ons leeft, Galaten 2 : 20, is dat dan een makkelijk leven of

niet?  A. Ja, want—

 1. Nee, want—

Kunt u voorbeelden noemen in uw eigen leven?

 

 1. Hoe komt het dat Paulus al dieper verwonderd wordt over de liefde en

overgave van Christus?

Geldt dat voor ons nog zo?

Wanneer wel? Wanneer niet?

 

 1. “Ik leef netjes en geef ieder het zijne, en dan komt het wel goed”.

Wat zou u dan zeggen?

 

7.De vier kenmerken van de Christelijke gemeente, Hand. 2 : 42.

 1. Hoe ervaart u dat in onze gemeente?
 2. “Een geestelijk mens is een trouw kerkelijk mens ( ook in de diensten).”

Vindt u dat ook? Zie bv. Hebr. 10 : 23 – 25, en H. Cat. Zondag 38.

Liggen er wat dit betreft bij ons en anderen ook gevaren op de loer?

Wat kunnen we daar tegen doen?

 1. Hebben alle broeders en alle zusters, wat de vier kenmerken betreft, een

taak in de gemeente, of moet de kerkenraad dit doen?