Vragen wijkcontactgroep

Vragen wijkcontactgroep over Jesaja 40:1-11

  1. Vind u het gewoon dat God in vers 1 tegen Juda zegt: Ik ben uw God en jullie Zijn mijn volk?Waarom wel/niet? Hoe beleeft u/jij dit zelf?
  2. In sommige kerkelijke kringen zeggen ze wel eens: de dominee moet preken naar het hart van Jeruzalem? Weet u wat men dan bedoelt? Wat betekent de uitspraak ‘spreek naar het hart van Jeruzalem’ hier volgens u/jou?
  3. Hoe komt het dat men dit gedeelte vervuld ziet worden in de komst van Jezus met kerst? Een tip: kijk onder vers 11 eens naar detekstverwijzingen
  4. Heeft vers 8 u iets te zeggen nu we als kerk in 2018 misschien wel zonder predikant komen te zitten en wat voor predikant we moeten zoeken?
  5. Vers 11 wordt wel gebruikt als een kind jong sterft. Hebt u een idee waarom? Welk beeld geeft God hier van zichzelf?