Zondag 18 maart – middagdienst. (Heilige doop)

18 mrt 2018 | 17:00 - 18:30

Ds. W.N. Middelkoop

Schriftlezing: 2 Timotheüs 3:10 – 4:5

Preek uit NGB artikel 29