H. Kramer
Pastoraal medewerker

Broeder Kramer is geboren op 29 augustus 1950 en getrouwd met Antje de Boer. Samen hebben ze vier kinderen, drie zoons en een dochter. Hij moest na jaren van werken op zee wegens gezondheidsredenen stoppen. Hij was al jong ouderling en heeft cursussen gevolgd voor pastoraat en is voor 20 uur per week aangesteld als pastoraal werker.

Pinksterbloemstraat 24
8321 XE Urk

e: Hessel.Kramer@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682699
m: 0653770487

H. de Graaf
Emeritus Predikant

Ds. de Graaf is na zijn emeritaat in 2008 op Urk komen wonen en voor 16 uur per week betrokken bij het pastoraat van onze gemeente. Hij is geboren op 5 oktober 1942 te Zutphen. Hij is getrouwd met Adri Meijwaard. Zij hebben vijf kinderen, twee dochters en drie zoons. Ds. de Graaf diende vanaf 1969 meerdere gemeenten binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Boomkor 5
8322 DG Urk

e: H.deGraaf@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687531
m: 0622031619

WN. Middelkoop
Predikant

Ds. Middelkoop is sinds 2006 de eerste predikant van onze gemeente. Hij is geboren op 16 mei 1965 te Rotterdam en hij is getrouwd met Marlene van der Rhee, ze hebben vier kinderen, één dochter en drie zoons. Hij is predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1993. Als enige dienstdoende predikant in onze gemeente is hij eindverantwoordelijk voor het pastoraat.

De Reede 23
8321 DE Urk

e: WN.Middelkoop@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 688386
m: 0617368672