Bezoekadres

Ichthuskerk

Ichthuskerk
Richel 2
8321 RX Urk

Op zondag bereikbaar via:
t: 0527 – 68 78 32
m: 0630708980

Ichthushof

Ichthushof
Richel 2
8321 RX Urk

t: 0527 – 688737

Beheerder

Robert Korf
Lacon 61
8321 SW Urk

e: koster@ichthus-urk.nl
e: Robert.Korf@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687761
m: 0630708980

CGK Ichthus

Postbus

Postbus 81
8320 AB Urk

Voorzitter

Jos Koffeman

Jos Koffeman
Struweel 3
8309 CX Tollebeek

e: voorzitter@ichthus-urk.nl
e: Jos.Koffeman@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 685682
m: 0615149417

Predikant en pastoraat

H. Kramer
Pastoraal medewerker

Broeder Kramer is geboren op 29 augustus 1950 en getrouwd met Antje de Boer. Samen hebben ze vier kinderen, drie zoons en een dochter. Hij moest na jaren van werken op zee wegens gezondheidsredenen stoppen. Hij was al jong ouderling en heeft cursussen gevolgd voor pastoraat en is voor 20 uur per week aangesteld als pastoraal werker.

Pinksterbloemstraat 24
8321 XE Urk

e: Hessel.Kramer@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682699
m: 0653770487

H. de Graaf
Emeritus Predikant

Ds. de Graaf is na zijn emeritaat in 2008 op Urk komen wonen en voor 16 uur per week betrokken bij het pastoraat van onze gemeente. Hij is geboren op 5 oktober 1942 te Zutphen. Hij is getrouwd met Adri Meijwaard. Zij hebben vijf kinderen, twee dochters en drie zoons. Ds. de Graaf diende vanaf 1969 meerdere gemeenten binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Boomkor 5
8322 DG Urk

e: H.deGraaf@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687531
m: 0622031619

Scribaat

Jan de Bruine

Jan de Bruine
Waakhoogte 10
8322 BT Urk

e: scriba@ichthus-urk.nl
e: Jan.deBruine@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 688488

Klaas Post

Klaas Post
Kolk 20
8321 LE  Urk

e: scriba@ichthus-urk.nl
e: Klaas.Post@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682558
m: 0610662228

Ledenadministratie

Stefan Meun-Visser

Stefan Meun-Visser
Talud 11
8322 BS Urk

e: leden@ichthus-urk.nl
e: Stefan.Meun-Visser@ichthus-urk.nl
m: 0612509408

Dennis Rensink

Dennis Rensink
Kotter 23
8322 EK Urk

e: leden@ichthus-urk.nl
e: Dennis.Rensink@ichthus-urk.nl
m: 0612509408

Mediagroep

Wouter de Vries
Audio Visueel

Wouter de Vries

0622875651

Wouter.deVries@ichthus-urk.nl

Albert Meun
Audio Visueel

Albert Meun

0610354047

Albert.Meun@ichthus-urk.nl

Hendricus Kramer
Voorzitter | Website en Techniek

Hendricus Kramer

e: Hendricus.Kramer@ichthus-urk.nl

Arjan Jansen
2e voorzitter | Geluid

Arjan Jansen
Noorderpalen 70
8321 CP Urk

e: Arjan.Jansen@ichthus-urk.nl
m: 0651472367

Hans van Eunen
Geluid

Hans van Eunen
Sperwer 13
8309 GG Tollebeek

e: Hans.vanEunen@ichthus-urk.nl
m: 0652675337

Dirk Visser
Geluid

Dirk Visser
Gammels 23
8321 SG Urk

e: Dirk.Visser@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 690714
m: 0650462010

Klaas Hoekstra
Geluid

Klaas Hoekstra
Noorderpalen 47
8321 CX Urk

e: Klaas.Hoekstra@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 683606
m: 0626925330

Kerkblad

Jan de Boer
Machtiging kerkblad

Jan de Boer
Kubbe 2
8322 DL Urk

e: jandeboer86@hotmail.com
m: 0612546935

Jacqueline Visscher
Redactie

Jacqueline Visscher
Toppad 21
8321 CS  Urk

e: kerkblad@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687090

Voorbede en dankzegging

Jan Hakvoort

Jan Hakvoort
Harderbank 24
8321 RP Urk

e: jan@hqs.nu
t: 0527 – 684964
m: 0646142494

Nieuwsbrief

Jan Bakker
Nieuwsbrief

Jan Bakker
Wijk 7 – 71
8321 TB Urk

e: nieuwsbrief@ichthus-urk.nl
e: Jan.Bakker@ichthus-urk.nl
m: 0643941043

Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB)

Jan van Slooten
Voorzitter

Jan van Slooten
Coupure 1
8322 BE Urk

e: Jan.vanslooten@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687091

Gerrit Taal
Secretaris

Gerrit Taal
Bornholmlaan 1
8321 TM Urk

e: Gerrit.Taal@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 684702

Financiën

Auke van Veen
Adminstratie

Auke van Veen
M: 06-53861464
E: aukevveen@gmail.com
Lijkant 20
8321 LH Urk

Johannes Koffeman
Voorzitter

Johannes Koffeman (Voorzitter)
M: 06-23110621
E: Johannes.Koffeman@ichthus-urk.nl

Wouter Kaptijn
Secretaris

Wouter Kaptijn (Secretaris)
M: 06-29292684
E: wouter.kaptijn@ichthus-urk.nl
Arianehof 1
8322 GG Urk

Jan de Boer
Machtiging VVB, bouwsteen en bloemen

Jan de Boer
Kubbe 2
8322 DL Urk

e: jandeboer86@hotmail.com
m: 0612546935

Bankrekeningen
-

NL52 ABNA 0550 5675 50

Jan Ras
Penningmeester

Jan Ras
Kamperzand 9
8321 PD Urk

e: penningmeester@ichthus-urk.nl
e: Jan.Ras@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682926

Kerktelefoon en CD opnames

Sjoerd Pasterkamp

Sjoerd Pasterkamp
Rotholm 69
8321 DJ Urk

e: Sjoerd.Pasterkamp@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 684740
m: 0681774926

Diaconie

Steven van den Berg
Sectie 1

Steven van den Berg

Slenk 14

8321 LD Urk

E Steven.vandenBerg@ichthus-urk.nl

M 06-113 240 67

Paul Ringelberg
Sectie 1

Paul Ringelberg

Ganzenroer 10

8309 DA Tollebeek

E Paul.Ringelberg@ichthus-urk.nl

M 06-322 704 11

 

Tiemen van Eerde
Sectie 2

Tiemen van Eerde

Oslolaan 24

8321 HE Urk

E Tiemen.vanEerde@ichthus-urk.nl

M 06-229 456 39

 

Christiaan Korf
Sectie 2

Christiaan Korf

Rietgors 3

8322 CD Urk

E Christiaan.Korf@ichthus-urk.nl

M 06-177 365 15

 

Henk Brouwer
Sectie 3

Henk Brouwer

Gammels 8

8321 SB Urk

E Henk.Brouwer@ichthus-urk.nl

M 06-218 240 86

 

Gerrit Koster
Sectie 3

Gerrit Koster

Trintel 34

8321 RH Urk

E Gerrit.Koster@ichthus-urk.nl

M 06-300 159 01

 

Hendricus Schrijver
Sectie 4

Hendricus Schrijver

Trintel 3

8321 RH Urk

E Hendricus.Schrijver@ichthus-urk.nl

M 06-506 840 08

 

Albert Koffeman
Sectie 4

Albert Koffeman

Nagel 85

8322 AX Urk

E Albert.Koffeman@ichthus-urk.nl

M 06-558 553 78

 

Dirk Jan Ras
Sectie 5

Dirk Jan Ras

Molenwiek 22

8321 VV Urk

E DirkJan.Ras@ichthus-urk.nl

M 06-523 731 74

 

Lourens Kapitein
Sectie 5

Lourens Kapitein

De Brakken 14

8309 AV Tollebeek

E Lourens.Kapitein@ichthus-urk.nl

M 06-131 980 26

 

Meindert Kramer
Sectie 6

Meindert Kramer

Molenwiek 26

8321 VV Urk

E Meindert.Kramer@ichthus-urk.nl

M 06-382 481 09

 

Jacob Coenen
Sectie 6

Jacob Coenen

Harderbank 10

8321 RP Urk

E Jacob.Coenen@ichthus-urk.nl

M 06-576 473 33

 

Jeugdouderlingen

Cees Hoekstra
Sectie 1

Cees Hoekstra
Voorpiek 22
8322 AC Urk

e: cees.hoekstra@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 685151

Klaas Kramer
Sectie 2

Klaas Kramer
Coupure 12
8322 BE Urk

e: Klaas.Kramer1@ichthus-urk.nl
m: 0651694654

Klaas Kramer
Sectie 3

Klaas Kramer
Gammels 8
8321 SB Urk

e: Klaas.Kramer3@ichthus-urk.nl
m: 0629139937

Klaas Kramer
Sectie 4

Klaas Kramer
Molenwiek 24
8321 VV Urk

e: Klaas.Kramer2@ichthus-urk.nl
m: 0630158897

Paulus van Slooten
Sectie 5

Paulus van Slooten
Alexiahof 1
8322 GD Urk

e: Paulus.vanSlooten@ichthus-urk.nl
m: 0646061031

Maarten ten Napel
Sectie 6

Maarten ten Napel
Staartweg 11
8322 NA Urk

e: maarten.tenNapel@ichthus-urk.nl
m: 0624623005