Bezoekadres

Ichthuskerk

Ichthuskerk
Richel 2
8321 RX Urk

Op zondag bereikbaar via:
t: 0527 – 68 78 32
m: 0630708980

Ichthushof

Ichthushof
Richel 2
8321 RX Urk

t: 0527 – 688737

Beheerder

Robert Korf
Lacon 61
8321 SW Urk

e: koster@ichthus-urk.nl
e: Robert.Korf@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687761
m: 0630708980

CGK Ichthus

Postbus

Postbus 81
8320 AB Urk

Voorzitter

Jos Koffeman

Jos Koffeman
Struweel 3
8309 CX Tollebeek

e: voorzitter@ichthus-urk.nl
e: Jos.Koffeman@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 685682
m: 0615149417

Predikant en pastoraat

H. Kramer
Pastoraal medewerker

Broeder Kramer is geboren op 29 augustus 1950 en getrouwd met Antje de Boer. Samen hebben ze vier kinderen, drie zoons en een dochter. Hij moest na jaren van werken op zee wegens gezondheidsredenen stoppen. Hij was al jong ouderling en heeft cursussen gevolgd voor pastoraat en is voor 20 uur per week aangesteld als pastoraal werker.

Pinksterbloemstraat 24
8321 XE Urk

e: Hessel.Kramer@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682699
m: 0653770487

H. de Graaf
Emeritus Predikant

Ds. de Graaf is na zijn emeritaat in 2008 op Urk komen wonen en voor 16 uur per week betrokken bij het pastoraat van onze gemeente. Hij is geboren op 5 oktober 1942 te Zutphen. Hij is getrouwd met Adri Meijwaard. Zij hebben vijf kinderen, twee dochters en drie zoons. Ds. de Graaf diende vanaf 1969 meerdere gemeenten binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Steven 1
8322 AB Urk

e: H.deGraaf@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687531
m: 0622031619

WN. Middelkoop
Predikant

Ds. Middelkoop is sinds 2006 de eerste predikant van onze gemeente. Hij is geboren op 16 mei 1965 te Rotterdam en hij is getrouwd met Marlene van der Rhee, ze hebben vier kinderen, één dochter en drie zoons. Hij is predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerken sinds 1993. Als enige dienstdoende predikant in onze gemeente is hij eindverantwoordelijk voor het pastoraat.

De Reede 23
8321 DE Urk

e: WN.Middelkoop@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 688386
m: 0617368672

Scribaat

Jan de Bruine

Jan de Bruine
Waakhoogte 10
8322 BT Urk

e: scriba@ichthus-urk.nl
e: Jan.deBruine@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 688488

Klaas Post

Klaas Post
Kolk 20
8321 LE  Urk

e: scriba@ichthus-urk.nl
e: Klaas.Post@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682558
m: 0610662228

Ledenadministratie

Stefan Meun-Visser

Stefan Meun-Visser
Talud 11
8322 BS Urk

e: leden@ichthus-urk.nl
e: Stefan.Meun-Visser@ichthus-urk.nl
m: 0612509408

Dennis Rensink

Dennis Rensink
Kotter 23
8322 EK Urk

e: leden@ichthus-urk.nl
e: Dennis.Rensink@ichthus-urk.nl
m: 0612509408

Mediagroep

Hendricus Kramer
Voorzitter | Website en Techniek

Hendricus Kramer

e: Hendricus.Kramer@ichthus-urk.nl

Arjan Jansen
2e voorzitter | Geluid

Arjan Jansen
Noorderpalen 70
8321 CP Urk

e: Arjan.Jansen@ichthus-urk.nl
m: 0651472367

Hans van Eunen
Geluid

Hans van Eunen
Sperwer 13
8309 GG Tollebeek

e: Hans.vanEunen@ichthus-urk.nl
m: 0652675337

Dirk Visser
Geluid

Dirk Visser
Gammels 23
8321 SG Urk

e: Dirk.Visser@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 690714
m: 0650462010

Klaas Hoekstra
Geluid

Klaas Hoekstra
Noorderpalen 47
8321 CX Urk

e: Klaas.Hoekstra@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 683606
m: 0626925330

Kerkblad

Jan de Boer
Machtiging kerkblad

Jan de Boer
Kubbe 2
8322 DL Urk

e: jandeboer86@hotmail.com
m: 0612546935

Jacqueline Visscher
Redactie

Jacqueline Visscher
Toppad 21
8321 CS  Urk

e: kerkblad@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687090

Voorbede en dankzegging

Jan Hakvoort

Jan Hakvoort
Harderbank 24
8321 RP Urk

e: jan@hqs.nu
t: 0527 – 684964
m: 0646142494

W.N. Middelkoop

Dominee W.N. Middelkoop
De Reede 23
8321 DE Urk

e: WN.Middelkoop@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 688386
m: 0617368672

Nieuwsbrief

Jan Bakker

Jan Bakker
Wijk 7 – 71
8321 TB Urk

e: nieuwsbrief@ichthus-urk.nl
e: Jan.Bakker@ichthus-urk.nl
m: 0643941043

Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB)

Jan van Slooten
Voorzitter

Jan van Slooten
Coupure 1
8322 BE Urk

e: Jan.vanslooten@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 687091

Gerrit Taal
Secretaris

Gerrit Taal
Bornholmlaan 1
8321 TM Urk

e: Gerrit.Taal@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 684702

Financiën

Auke van Veen
Adminstratie

Auke van Veen
M: 06-53861464
E: aukevveen@gmail.com
Lijkant 20
8321 LH Urk

Johannes Koffeman
Voorzitter

Johannes Koffeman (Voorzitter)
M: 06-23110621
E: info@jkoffeman.nl
Vrouwenzand 40
8321 PE Urk

Wouter Kaptijn
Secretaris

Wouter Kaptijn (Secretaris)
M: 06-29292684
E: wouter.kaptijn@ichthus-urk.nl
Arianehof 1
8322 GG Urk

Jan de Boer
Machtiging VVB, bouwsteen en bloemen

Jan de Boer
Kubbe 2
8322 DL Urk

e: jandeboer86@hotmail.com
m: 0612546935

Bankrekeningen
-

NL52 ABNA 0550 5675 50

Jan Ras
Penningmeester

Jan Ras
Kamperzand 9
8321 PD Urk

e: penningmeester@ichthus-urk.nl
e: Jan.Ras@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 682926

Kerktelefoon en CD opnames

Sjoerd Pasterkamp

Sjoerd Pasterkamp
Rotholm 69
8321 DJ Urk

e: Sjoerd.Pasterkamp@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 684740
m: 0681774926

Diaconie

Iede de Ridder
Sectie 1

Iede de Ridder
Tuinfluiter 28
8322 CK Urk

e: urker@live.nl
t: 0527 – 690040
m: 0620698191

Paul Ringelberg
Sectie 1

Paul Ringelberg
Ganzenroer 10
8309 DA Tollebeek

e: p.ringelberg@hotmail.com
t: 0527 – 622691
m: 0632270411

Tiemen van Eerde
Sectie 2

Tiemen van Eerde
Oslolaan 24
8321 HE Urk

e: tvaneerde@hotmail.com
t: 0527 – 682142
m: 0622945639

Christiaan Korf
Sectie 2

Christiaan Korf
Rietgors 3
8322 CD Urk

e: christiaan.kerkzaken@gmail.com
t: 0527 – 258384
m: 0617736515

Henk Brouwer
Sectie 3

Henk Brouwer
Gammels 8
8321 SB Urk

e: hendrikbrouwer@telfort.nl
t: 0527 – 685153
m: 0621824086

Peter Kramer
Sectie 3

Peter Kramer
Wijk 7 – 74
8321 TB Urk

e: peter-kramer1968@hotmail.com
t: 0527 – 685152
m: 0638502027

Hendricus Schrijver
Sectie 4

Hendricus Schrijver
Trintel 3
8321 RH Urk

e: hendricus.schrijver@gmail.com
t: 0527 – 681282
m: 0650684008

Albert Koffeman
Sectie 4

Albert Koffeman
Nagel 85
8322 AX Urk

e: a.koffeman@hetnet.nl
t: 0527 – 683724
m: 0655855378

Dirk Jan Ras
Sectie 5

Dirk Jan Ras
Molenwiek 22
8321 VV Urk

e: dirkjanras@hotmail.com
m: 0652373174

Lourens Kapitein
Sectie 5

Lourens Kapitein
Kooltuinen 2
8321 SN Urk

e: lourensichthusmail@gmail.com
t: 0527 – 684803
m: 0613198026

Freddy Loosman
Sectie 6

Freddy Loosman
Molenstraat 29
8321 XK Urk

e: freddieloosman@gmail.com
t: 0527 – 682510
m: 0615382488

Jacob Coenen
Sectie 6

Jacob Coenen
Harderbank 10
8321 RP Urk

e: jacob.coenen@hotmail.com
t: 0527 – 684985
m: 0657647333

Jeugdouderlingen

Cees Hoekstra
Sectie 1

Cees Hoekstra
Voorpiek 22
8322 AC Urk

e: cees.hoekstra@ichthus-urk.nl
t: 0527 – 685151

Klaas Kramer
Sectie 2

Klaas kramer
Coupure 12
8322 BE Urk

e: klaascoupure@icloud.com
m: 0651694654

Klaas Kramer
Sectie 3

Klaas Kramer
Rotholm 9
8321 DG Urk

e: kl.kramer@hotmail.nl
m: 0629139937

Klaas Kramer
Sectie 4

Klaas Kramer
Molenwiek 24
8321 VV Urk

e: 85kkramer@gmail.com
m: 0630158897

Paulus van Slooten
Sectie 5

Paulus van Slooten
Alexiahof 1
8322 GD Urk

e: paulusvanslooten@gmail.com
m: 0646061031

Hendrikus ten Napel
Sectie 6

Hendrikus ten Napel
Vooronder 29
8322 AK Urk

e: hendrikustennapel@gmail.com
t: 0527 – 685329
m: 0651787965